Zachęcamy do podpisania stałej umowy serwisowej, która gwarantuje szybką reakcję na wezwanie awaryjne, regularne przeglądy wykonywane według ustalonego harmonogramu, atrakcyjne ceny w przypadku wezwań awaryjnych.


Zakład Techniki Grzewczej i Serwisu Palników powstał w 1999r., co przekłada się na wieloletnie doświadczenie w zakresie ciepłownictwa.

Atuty firmy stanowią profesjonalna kadra pracownicza oraz specjalistyczny sprzęt, co gwarantuje terminowe i rzetelne wykonanie przydzielonych zadań. 

Zaletą współpracy z nami jest gwarancyjny i pogwarancyjny serwis dostarczonych urządzeń oraz dobór i szybka dostawa części zamiennych.

Usługi świadczymy na podstawie jednorazowych zleceń lub stałych umów serwisowych.

Naszymi klientami są przede wszystkim jednostki budżetowe, instytucje publiczne, zakłady przemysłowe, zakłady rzemieślnicze, wytwórnie, centra handlowe i magazynowe.


WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z Art. 62 pkt. 1 Prawa Budowlanego również w budynkach jednorodzinnych raz w roku wymagane jest sprawdzanie stanu technicznego m.in. instalacji gazowej. Protokół z takiego badania często wymagany jest również przez firmy ubezpieczeniowe!
Zgodnie z Art. 23 pkt. 1 i 2 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dn.29.08.2014r. obiekty budowlane podlegają okresowej kontroli systemu ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu jego stanu technicznego, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych:  
  • co najmniej raz na 5 lat - dla ktotółw o nominalnej mocy cieplnej od 20kW do 10kW, 
  • co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100kW,
  • co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplen ponad 100kW.
Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dn.20.05.2016r. oraz Dyrektywą 2012/27/UE duże przedsiębiorstwa zobligowane są do wykonywania okresowych audytów energetycznych, które mają być powtarzane co 4 lata. W myśl przepisów, audyt powinny przeprowadzić wszystkie przedsiębiorstwa m.in. zatrudniające średniorocznie co najmniej 250 pracowników.

INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie regularności serwisowania palników

Regularny serwis palnika poprawia jego efektywność, spalanie, wpływa na mniejsze zużycie paliwa, zmniejsza awaryjność, przedłuża żywotność.

Dlaczego warto systematycznie wykonywać przegląd kotła ?

Na skutek zmiennego obciążenia kotła, zmienia się prędkość w płomieniówkach, a w konsekwencji zostają one zanieczyszczone nagarem, sadzą i niespalonymi cząsteczkami z oleju opałowego, które raz osadzone nie mogą być uniesione przez gazy spalinowe. Z tej to przyczyny niezbędnym jest częste usuwanie tych izolujących nalotów zarówno powierzchni ogrzewalnej komory spalania jak i z płomieniówek. Jak często takie czyszczenie ma się odbywać zależy od pomiarów temperatury gazów spalinowych.

Istnieje ścisły związek pomiędzy wydatkami na czyszczenie kotła, a stratami energii w przypadku, gdy kocioł zanieczyszczony utrzymywany jest w ruchu. Zwykle zaleca się czyszczenie bądź usuwanie sadzy z kotła po podniesieniu się temperatury gazów spalinowych o ok. 40 K. Podniesienie temperatury gazów spalinowych o 40 K oznacza, że strata kominowa wzrosła w tym samym czasie o ok. 2%.

Zakładając, że kocioł jest w ruchu przez 1000 godzin zamiast zalecanych 500, nastąpi zbędne wydatkowanie energii rzędu ok. 1% użytego oleju opałowego.

Woda często zawiera różne związki chemiczne oraz inne często niszczące zanieczyszczenia, które nie opuszczają kotła wraz z wodą lub parą, lecz osadzają się w jego wnętrzu powodując narastanie warstw osadów na powierzchniach ogrzewalnych. W tym miejscu będą one spełniały rolę izolatorów i obniżały przenoszenie ciepła, lub co gorsze powodowały częściowe przegrzanie materiału kotła, czego następstwem może być poważne jego uszkodzenie.

Warstwy osadów części wodnej typowo nie mogą być mierzone poprzez kontrolę temperatury gazów spalinowych i mogą być stwierdzone jedynie po otwarciu kotła i inspekcji jego części wodnej, co musi być robione odpowiednio często, oczywiście zależnie od uzdatnienia wody, obciążenia kotła oraz przepisów dotyczących kotłów grzewczych i parowych.