Oilon

Wybierz produkt po lewej stronie, aby wyświetlić jego opis

Palnik KP-50H

Zdjęcie Palnik KP-50H

Palniki Oilon KP-50 H...-90 H są w pełni automatycznymi palnikami olejowymi. Mogą współpracować min. z kotłami wodnymi, parowymi i nagrzewnicami powietrznymi. Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku. Wentylator zapewnia odpowiednią ilość powietrza do efektywnego spalania w nowoczesnych paleniskach.

 • Palniki są przeznaczone do spalania lekkiego oleju opałowego o lepkości 4 - 12 mm²/s (cSt) w temperaturze +20 °C. Paliwo doprowadzone do palnika musi być filtrowane przed pompą paliwa.
 • Ciśnienie rozpylania oleju: 1000 - 2000 kPa (10 - 20 bar).
 • Palniki pracują w cyklu wysokiej-niskiej wydajności. Wyposażone są w dwie dysze, sterowane osobnymi zaworami elektromagnetycznymi. Paliwo jest rozpylane z ciśnieniem wytwarzanym przez pompę paliwa.
 • Zakres regulacji palnika 50 to 100 %.
 • Max. wymagana ilość powietrza: 1500 m³ na każde 100 kg spalonego paliwa.
 • Praca palnika jest kontrolowana automatycznie przez programator palnika.
 • Wydajność palnika jest sterowana termostatami lub pressostatami kotłowymi.

Palnik KP-250 M

Zdjęcie Palnik KP-250 M

Palniki Oilon KP-250M ...KP-280 M są w pełni automatycznymi , modulowanymi palnikami na lekki olej opałowy. Palniki zaprojektowano do współpracy z nowoczesnymi kotłami. Szczególną uwagę zwrócono na „czyste” spalanie z małym naddatkiem powietrza oraz cichą pracę. Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku. Wentylator zapewnia odpowiednią ilość powietrza do efektywnego spalania w nowoczesnych paleniskach.

 • Jako paliwo stosować lekki olej opałowy o lepkości 4 -12 mm²/s (cSt) przy +20 °C.
 • Paliwo do palnika musi być filtrowane przed pompą paliwa.
 • Zakres regulacji palnika:1:2,5 (40 % - 100 %).
 • Ilość powietrza spalania: 15 m³ na każdy kg oleju.
 • Praca palnika sterowana jest przez automatykę palnika.
 • Wydajność palnika sterowana jest przez osobny regulator wydajności.
 • Skład mieszanki paliwowo-powietrznej regulowany jest serwomotorem i regulatorem olejowym w zależności od wymaganej ilości ciepła.

Palnik RP-250 M

Zdjęcie Palnik RP-250 M

Palniki Oilon RP-250 M i -280 M są w pełni automatycznymi, modulowanymi palnikami olejowymi, mogącymi spalać ciężki olej opałowy lub doraĽnie lekki olej opałowy. Mogą współpracować min. z kotłami wodnymi, parowymi i nagrzewnicami powietrznymi. Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku.

 • Paliwo: ciężki olej opałowy o lepkości maksymalnej 250 mm²/s (cSt) przy temperaturze +50 °C a dla palników z elektrycznym podgrzewem ścieżki olejowej maks. 650 mm²/s (cSt) przy temperaturze +50 °C.
 • Lepkość oleju do palnika powinna wynosić od 4 do 70 mm²/s (cSt).
 • Temperatura rozpylania paliwa musi być taka, aby lepkość paliwa dostarczanego do dyszy nie przekraczała maks. 16 mm²/s (cSt).
 • Olej jest podgrzewany do właściwej temperatury we wbudowanym podgrzewaczu. Temperatura oleju jest sterowana elektronicznym regulatorem temperatury.
 • Doraźnie palniki mogą spalać lekki olej opałowy o lepkości od 4 do 12 mm²/s (cSt) przy temperaturze +20 °C.
 • Praca palnika jest kontrolowana automatycznie przez programator palnika - oddzielny regulator wydajności steruje mocą palnika.
 • Skład mieszanki paliwowo - powietrznej regulowany jest serwomotorem i regulatorem składu, w zależności od wymaganej wydajności palnika.

Palnik GKP-250 M

Zdjęcie Palnik GKP-250 M

Palniki GKP-250 M i -280 są w pełni automatycznymi , modulowanymi palnikami na lekki olej opałowy. Palniki zaprojektowano do współpracy z nowoczesnymi kotłami. Szczególną uwagę zwrócono na „czyste” spalanie z małym naddatkiem powietrza oraz cichą pracę. Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku. Wentylator zapewnia odpowiednią ilość powietrza do efektywnego spalania w nowoczesnych paleniskach.

 • Paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa Hu = 9,5 kWh/m³n (34,3 MJ/m³n) ,LPG Lekki olej opałowy.
 • Jako paliwo oprócz gazu ziemnego można stosować LPG i niektóre inne gazy.
 • Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku.
 • Jako paliwo stosować lekki olej opałowy o lepkości 4 -12 mm²/s (cSt) przy +20 °C.
 • Paliwo do palnika musi byś filtrowane przed pompą paliwa.

Palnik GKP-50 H

Zdjęcie Palnik GKP-50 H

Palniki Oilon GKP-50 H... -90 H są w pełni automatycznymi palnikami dwupaliwowymi, mogącymi spalać gaz ziemny i lekki olej opałowy. Mogą współpracować m.in. z kotłami wodnymi, parowymi i nagrzewnicami powietrznymi.

 • Paliwa: gaz ziemny:- gazy ziemne wg PN-87/C-96001 - ciśnienie gazu do palnika (=zasilające) 20 – 150/360 mbar - temperatura gazu przed ścieżką gazową -15…+40 °C.
 • LPG: - gazy węglowodorowe wg PN-82/C-96000 - ciśnienie gazu do palnika 30 – 150/360 mbar - temperatura gazu przed ścieżką gazową 0…+40 °C.
 • Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku.
 • Jako paliwo można stosować lekki olej opałowy o lepkości 4 - 12 mm²/s (cSt) przy +20 °C.
 • Ciśnienie rozpylania oleju: 1000 - 2000 kPa (10 - 20 bar) w pompie.
 • Maksymalny zakres regulacji palnika wynosi 50 - 100 %.
 • Maksymalna wymagana ilość powietrza: 13 m³ na każde 10 kWh 15 m³ na każdy kg spalonego oleju.
 • Wydajność palnika sterowana jest termostatami lub pressostatami kotłowymi.
 • Praca palnika jest sterowana programatorem.

Palnik GP-250 M

Zdjęcie Palnik GP-250 M

Palniki Oilon typu GP-250 M i -280 M są w pełni automatycznymi, modulowanymi palnikami gazowymi. Mogą współpracować min. z kotłami wodnymi, parowymi i nagrzewnicami powietrznymi.

 • Paliwo: gaz ziemny, wartość opałowa Hu = 9,5 kWh/m³n (34,3 MJ/m³n).
 • Jako paliwo oprócz gazu ziemnego można stosować LPG i niektóre inne gazy.
 • Powietrze spalania dostarczane jest wysoko wydajnym wentylatorem zamontowanym na palniku.
 • Wentylator zapewnia odpowiednią ilość powietrza do efektywnego spalania w nowoczesnych paleniskach.
 • Maksymalny zakres regulacji palnika : 1:7 (100 - 15 %).
 • Maksymalna wymagana ilość powietrza spalania: 13 m3 na każde 10 kW.
 • Praca palnika sterowana jest przez automatykę palnika.
 • Wydajność palnika sterowana jest osobnym regulatorem wydajności.
 • Skład mieszanki paliwowo - powietrznej i wydajność palnika regulowana jest serwomotorem i regulatorem składu mieszanki, w zależności od wymaganej wydajności palnika.