Riello

Wybierz produkt po lewej stronie, aby wyświetlić jego opis

Palniki Serii PRESS P/G

Zdjęcie Palniki Serii PRESS P/G

Palniki serii PRESS P/G to 2 modele palników, które pokrywają zakres mocy od 1780 kW do 5 340 kW. Uniwersalność tych palników stanowi o ich wszechstronnym zastosowaniu zarówno w rozwiązaniach do celów grzewczych jak i technologicznych, gdzie rozbiór mocy jest zmienny i potrzebne jest szybkie reagowanie na zmiany. Palniki te mogą pracować z regulacją modulowaną dzięki zastosowaniu regulatora PID lub w sposób dwustopniowy progresywny. Dzięki serwomotorowi przepustnica powietrza otwierana jest automatycznie i dozuje wymaganą ilość powietrza do spalania zarówno przy mocy minimalnej jak i maksymalnej, co umożliwia osiągnięcie doskonałych parametrów spalania. Palnik wyposażony jest również w mikroregulację dzięki ruchomej głowicy.

 • Palniki modulowane zasilane olejem opałowym lekkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z
 • wentylatora osiowego
 • automatu palnikowego
 • pompy paliwowej
 • trzyfazowego silnika elektrycznego wentylatora
 • przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika
 • listwy z elektrozaworami
 • wyłącznika głównego palnika
 • okna inspekcyjnego do obserwacji płomienia
 • głowicy palnika
 • czujnika płomienia
 • filtra przeciwzakłóceniowego
 • presostatu ciśnienia oleju
 • serwomotoru z krzywkami do regulacji stopnia otwarcia przepustnicy powietrza
 • systemu ślizgowego do odsunięcia palnika od kotła bez konieczności demontażu

Palniki serii MB

Zdjęcie Palniki serii MB

Palniki serii MB to rodzina palników przemysłowych o konstrukcji monoblokowej o mocach od 3558 kW do 10000 kW. Palniki te zostały skonstruowane do pracy z nowoczesnymi kotłami wodnymi, parowymi, na olej diatermiczny, nagrzewnicami oraz można je stosować w różnych procesach technologicznych. Dzięki konstrukcji monoblokowej wszystkie podzespoły (pompa, silnik, wentylator, sterowanie, czujnik kontroli płomienia) zamontowane są na palniku. Dzięki technologii AUTOFLAME regulacja oraz kontrola palnika odbywa się w sposób elektroniczny poprzez zamontowane na palniku mikroprocesorowe urządzenie kontrolno-sterujące. Modulowaną regulację mocy zapewnia zabudowany na palniku regulator PID, który steruje pracą serwomotorów.

 • Palniki modulowane zasilane olejem opałowym lekkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z
 • wentylatora osiowego
 • automatu palnikowego
 • pompy paliwowej
 • trzyfazowego silnika elektrycznego wentylatora
 • przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika sterowanej serwomotorem
 • listwy z elektrozaworami
 • głowicy palnika
 • czujnika płomienia
 • filtra przeciwzakłóceniowego
 • tablicy sterującej z wyłącznikiem głównym palnika, wyświetlaczem stanów pracy i awarii
 • regulatora mocy palnika (AUTO FLAME)
 • serwomotoru do regulacji ilości paliwa
 • zabezpieczeń termicznych dla silników wentylatora i pompy
 • rozrusznika gwiazda/trójkąt
 • presostatu oleju

Palniki serii PRESS N

Zdjęcie Palniki serii PRESS N

Palniki serii PRESS N pokrywają zakres mocy od 171 kW do 1140 kW i mogą być stosowane zarówno w kotłowniach do celów grzewczych jak i do celów technologicznych. Palniki wyposażone są w mikroprocesorowy automat palnikowy, dzięki któremu możemy uzyskiwać informacje o stanie pracy jak również diagnozować przyczyny usterek. Palniki wyposażone są w głowice z regulowanym położeniem zawirowywacza oraz serwomotor automatycznie regulujący położenie przepustnicy powietrza dzięki czemu uzyskujemy optymalny stosunek paliwo-powietrze. Dostęp do dysz paliwowych oraz elementów głowicy realizowany jest przez ślizgowy system do odsuwania palnika od kotła.

 • Palniki dwustopniowe zasilane olejem opałowym ciężkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z
 • wentylatora osiowego
 • mikroprocesorowego automatu palnikowego
 • pompy paliwowej
 • silnika elektrycznego wentylatora
 • przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika
 • listwy z elektrozaworami
 • serwomotoru z krzywkami do regulacji stopnia otwarcia przepustnicy powietrza
 • głowicy palnika
 • czujnika płomienia
 • elektrycznego podgrzewacza powietrza
 • filtra przeciwzakłóceniowego
 • presostatu ciśnienia oleju
 • okna inspekcyjnego do obserwacji płomienia
 • systemu ślizgowego do odsunięcia palnika od kotła bez konieczności demontażu

Palniki serii PRESS T/N

Zdjęcie Palniki serii PRESS T/N

Palniki serii PRESS T/N to 8 modeli palników, które pokrywają zakres mocy od 800 kW do 5130 kW. palniki wyposażone są w mikroprocesorowy automat palnikowy, dzięki któremu możemy uzyskać informacje o stanie pracy jak również diagnozować przyczyny usterek. Uniwersalność tych palników stanowi o ich wszechstronnym zastosowaniu zarówno w rozwiązaniach do celów grzewczych jak i technologicznych, gdzie rozbiór mocy jest zmienny, ale przewidywalny. Dzięki serwomotorowi przepustnica powietrza otwierana jest automatycznie i dozuje wymaganą ilość powietrza do spalania indywidualnie dla każdego stopnia pracy, co umożliwia osiągnięcie doskonałych parametrów spalania. Palnik wyposażony jest również w mikroregulację dzięki ruchomej głowicy. Zastosowanie elektrycznego podgrzewacza paliwa pozwoliło osiągnąć optymalną temperaturę rozpylania paliwa zarówno przy pracy na mocy minimalnej jak i przy mocy maksymalnej.

 • Palniki trzystopniowe zasilane olejem opałowym ciężkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z
 • wentylatora osiowego
 • mikroprocesorowego automatu palnikowego
 • pompy paliwowej
 • silnika elektrycznego wentylatora
 • silnika elektrycznego pompy dla wersji T/N ECO
 • przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika
 • listwy z 4 elektrozaworami
 • głowicy palnika
 • czujnika płomienia
 • elektrycznego podgrzewacza paliwa
 • filtra przeciwzakłóceniowego
 • wyłącznika głównego palnika
 • panelu sterującego z możliwością ręcznego załączenia stopnia pracy
 • serwomotoru z krzywkami do regulacji stopnia otwarcia przepustnicy powietrza
 • okna inspekcyjnego do obserwacji płomienia
 • systemu ślizgowego do odsunięcia palnika od kotła bez konieczności demontażu

Seria palników RS/M BLU

Zdjęcie Seria palników RS/M BLU

Seria palników RS/M BLU pokrywa zakres mocy od 1350 do 8100 kW. Powietrze do spalania kontrolowane jest przez serwomotor oraz profilowaną krzywkę. Palniki gazowe serii RS/M BLU dostępne są z niskoemisyjnymi głowicami palnikowymi (NOx<80mg/kWh).Palniki mogą pracować jako dwustopniowe progresywne lub modulowane. Modulacja odbywa się poprzez krzywkę mechaniczną, regulator PID oraz odpowiedni czujnik temperatury lub ciśnienia.

 • Palniki dwustopniowe progresywne lub modulowane zasilane gazem, całkowicie zautomatyzowane składające się z
 • elektronicznego sterownika
 • wentylatora osiowego
 • trzyfazowego fazowego silnika elektrycznego wentylatora
 • rozrusznika gwiazda/trójkąt dla silników o mocy powyżej 7,5 kW
 • przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika sterowanej niezależnym serwomotorem
 • krzywki mechanicznej do sterowania przepustnicą gazu sprzężonej z przepustnicą powietrza
 • głowicy palnika
 • filtra przeciwzakłóceniowego
 • presostatu minimalnego ciśnienia powietrza
 • presostatu maksymalnego ciśnienia gazu
 • wyłącznika głównego palnika
 • wyłącznika bezpieczeństwa
 • przełącznika zwiększania/zmniejszania mocy
 • kodowanych wtyczek do podłączeń elektrycznych
 • listwy elektrycznej do podłączenia zasilania
 • kontrolek do wyświetlania blokady palnika, silnika, pracy palnika
 • okna inspekcyjnego do obserwacji płomienia
 • zawiasu do otwierania palnika na bok bez konieczności demontażu palnika od kotła

Palniki serii RLS

Zdjęcie Palniki serii RLS

Palniki serii RLS pokrywają zakres mocy od 163 do 1395 kW. Standardowo palnik przystosowany jest do spalania gazu ziemnego GZ-35, GZ 41,5 oraz GZ-50 oraz oleju opałowego lekkiego. Powietrze do spalania kontrolowane jest przez serwomotor, który dozuje ilość powietrza potrzebną do prawidłowego spalania oraz zamyka przepustnicę w trakcie postoju palnika. Elektroniczny system monitoringu palnika oparty o wyświetlacz typu LED pozwala na wizualne przedstawienie poszczególnych faz pracy palnika. Dzięki wytłumieniu obudowy wentylatora oraz zmianie kształtu łopatek wentylatora uzyskaliśmy redukcję poziomu głośności.

 • Palniki dwustopniowe zasilane olejem i gazem, całkowicie zautomatyzowane składające się z
 • wentylatora osiowego
 • automatu palnikowego
 • jedno lub trzyfazowego silnika elektrycznego wentylatora
 • jednofazowego silnika pompy olejowej
 • pompy olejowej
 • listwy z 3 elektrozaworami
 • przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika
 • głowicy palnika
 • filtra przeciwzakłóceniowego
 • presostatu minimalnego ciśnienia powietrza
 • presostatu maksymalnego ciśnienia gazu
 • wyłącznika głównego palnika
 • przełącznika stopnia pracy
 • przełącznika wyboru paliwa
 • serwomotoru z krzywkami do regulacja stopnia otwarcia przepustnicy powietrza i gazu
 • okna inspekcyjnego do obserwacji płomienia
 • systemu ślizgowego do odsunięcia palnika od kotła bez konieczności demontażu
 • ścieżki gazowej typu MBD lub CBF